Cộng đồng

Dự án cộng đồng Fourtuneshare

Có một nguyên tắc vàng mà tôi luôn ghi khắc trong tâm:
Hi sinh tất cả và tập trung vào kỹ năng, vào khả năng, và vào bản thân chúng ta.

Chính vì thế thật vinh dự khi Fourtuneshare có thể đem trải nghiệm và kiến thức của mình đến với cộng đồng, với mọi người kết quả trên Facebook, và đặc biệt, đối với riêng bạn!

Fourtuneshare – Chia sẻ với cộng đồng IziEnglish Community TPHCM